0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Europe
TT Elite Series
Blazej Szczepanek
۲
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۰:۱۵
Adrian Wiecek
۳
۱
Adrian Spychala
Finished
۱۲:۰۰
Adrian Spychala
۲
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۰۹:۱۰
Adrian Wiecek
۳
۱
Grzegorz Adamiak
Finished
۰۸:۴۵
Piotr Chlodnicki
۲
۳
Adrian Wiecek
Finished
۰۹:۳۵
Adrian Spychala
۱
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۰:۲۵
Tomasz Kotowski
۳
۱
Josef Braun
Finished
۱۱:۳۰
Marcin Jadczyk
۱
۳
Martin Olejnik
Finished
۱۱:۵۵
Filbrandt Tomasz
۳
۲
Zochniak Jakub
Finished
۱۶:۰۵
Arkadiusz Mugowski
۲
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۱:۱۵
Krystian Kolodziej
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۲:۳۵
Krzysztof Kotyl
۳
۰
Blazej Szczepanek
Finished
۰۸:۱۵
Damian Wederlich
۳
۰
Martin Olejnik
Finished
۰۹:۰۵
Marcin Jadczyk
۳
۰
Jakub Kosowski
Finished
۱۰:۲۰
Grzegorz Adamiak
۳
۱
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۶:۱۰
Petas Kacper
۳
۲
Lukasz Jarocki
Finished
۱۶:۳۵
Tomasz Kotowski
۱
۳
Jakub Kosowski
Finished
۱۷:۰۵
Schaniel Krzysztof
۰
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۰۰:۴۰
Wisniewski Bartlomiej
۱
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۰۵:۵۵
Maciej Podsiadlo
۳
۰
Petas Kacper
Finished
۱۰:۰۰
Piotr Chlodnicki
۳
۲
Adrian Spychala
Finished
۱۱:۱۰
Damian Wederlich
۳
۱
Josef Braun
Finished
۱۲:۲۰
Grzegorz Adamiak
۰
۳
Petas Kacper
Finished
۱۲:۴۵
Damian Wederlich
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۳:۳۰
Adrian Spychala
۳
۱
Petas Kacper
Finished
۱۳:۳۵
Maciej Podsiadlo
۳
۱
Piotr Chlodnicki
Finished
۱۵:۴۵
Adrian Wiecek
۳
۱
Jakub Kosowski
Finished
۱۶:۲۰
Maciej Podsiadlo
۰
۲
Petas Kacper
inprogress
۱۷:۲۰
Blazej Szczepanek
۳
۲
Mariusz Koczyba
Finished
۰۱:۲۵
Bartosz Kwodawski
۳
۲
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۲:۵۰
Piotr Chlodnicki
۰
۳
Petas Kacper
Finished
۰۸:۲۰
Josef Braun
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۹:۳۰
Aleksander Lilien
۳
۲
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۱:۰۰
Damian Wederlich
۱
۳
Jakub Kosowski
Finished
۱۱:۰۵
Tomasz Kotowski
۳
۲
Marcin Jadczyk
Finished
۱۲:۴۰
Adrian Wiecek
۰
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۳:۱۰
Artur Sobel
۱
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۱۳:۴۵
Tomasz Kotowski
۱
۳
Martin Olejnik
Finished
۱۴:۱۵
Filbrandt Tomasz
۱
۳
Aleksander Lilien
Finished
۱۴:۵۵
Martin Olejnik
۲
۳
Adrian Wiecek
Finished
۱۵:۳۰
Damian Wederlich
۰
۳
Tomasz Kotowski
Finished
۱۵:۵۵
Martin Olejnik
۳
۰
Josef Braun
Finished
۱۶:۴۵
Filip Mlynarski
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۰:۱۰
Krzysztof Kotyl
۳
۲
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۶:۴۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۸:۳۵
Tomasz Kotowski
۰
۳
Jakub Kosowski
Finished
۰۸:۴۰
Tomasz Kotowski
۰
۳
Damian Wederlich
Finished
۰۹:۵۵
Martin Olejnik
۳
۰
Jakub Kosowski
Finished
۱۳:۰۵
Grzegorz Poliniewicz
۳
۲
Aleksander Lilien
Finished
۱۶:۵۵
Damian Wederlich
۰
۰
Martin Olejnik
inprogress
۱۷:۳۰
Mateusz Misiak
۳
۲
Rudomina Kamil
Finished
۰۰:۰۰
Lukasz Jarocki
۰
۳
Adrian Wiecek
Finished
۰۰:۳۵
Krystian Kolodziej
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۱:۰۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Damian Korczak
Finished
۰۱:۲۵
Lukasz Jarocki
۱
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۱:۵۰
Adrian Wiecek
۳
۲
Damian Korczak
Finished
۰۲:۱۰
Schaniel Krzysztof
۰
۳
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۲:۱۵
Schaniel Krzysztof
۳
۲
Blazej Szczepanek
Finished
۰۳:۰۵
Krzysztof Kotyl
۳
۰
Schaniel Krzysztof
Finished
۰۳:۵۵
Schaniel Krzysztof
۰
۳
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۷:۳۰
Zochniak Jakub
۱
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۷:۳۲
Zochniak Jakub
۳
۱
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۹:۲۵
Grzegorz Poliniewicz
-
-
Artur Sobel
Finished
۱۰:۳۵
Adrian Wiecek
۳
۰
Petas Kacper
Finished
۱۰:۴۵
Josef Braun
۰
۳
Martin Olejnik
Finished
۱۰:۴۵
Maciej Podsiadlo
۲
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۱:۳۵
Piotr Chlodnicki
۰
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۲:۲۰
Josef Braun
۱
۳
Jakub Kosowski
Finished
۱۳:۵۵
Piotr Chlodnicki
۲
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۳:۵۵
Maciej Podsiadlo
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۴:۳۰
Damian Wederlich
۰
۳
Jakub Kosowski
Finished
۱۴:۴۰
Piotr Chlodnicki
۳
۲
Lukasz Jarocki
Finished
۱۴:۵۵
Tomasz Kotowski
۰
۳
Josef Braun
Finished
۱۵:۰۵
Petas Kacper
۳
۱
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۵:۲۰
Artur Sobel
-
-
Damian Korczak
Finished
۱۶:۳۰
Piotr Chlodnicki
۲
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۶:۵۵
Russia
Liga Pro
Evgeny Voronkov
۳
۲
Igor Krikunov
Finished
۱۰:۰۰
Oleg Shutov
۳
۱
Alexander Poprotsky Vladimirovich
Finished
۱۳:۴۵
Ildar Davlitshin
۳
۱
Igor Krikunov
Finished
۰۹:۰۰
Timur Molchanov
۳
۱
Timofey Razinkov
Finished
۱۳:۳۰
Oleg Borisovich Manuylov
۰
۳
Evgeny Voronkov
Finished
۰۹:۳۰
Evgeny Kalashnikov
۳
۱
Kutenkov Dmitry
Finished
۱۰:۰۰
Ildar Davlitshin
۳
۱
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۱۰:۳۰
Victor Bogdenko
۳
۲
Aleksey Stroev
Finished
۱۴:۱۵
Evgeny Voronkov
۳
۱
Ildar Davlitshin
Finished
۰۸:۰۰
Kutenkov Dmitry
۲
۳
Evgeny Glazun
Finished
۰۸:۳۰
Evgeny Glazun
۳
۲
Evgeny Kalashnikov
Finished
۱۱:۰۰
Mikhail Reznikov
۲
۳
Sergey Nikulin
Finished
۱۴:۰۰
Denis Molodtsov
۲
۲
Vyacheslav Chernov
inprogress
۱۷:۰۰
Vyacheslav Chernov
۱
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۰:۲۰
Vladimir Nemashkalo
۱
۳
Oleg Kharlakin
Finished
۰۱:۴۵
Dmitry Bakalin
۳
۲
Maksim Mameka
Finished
۰۲:۰۰
Dmitry Bogdanov
۳
۱
Sergey Gushchin
Finished
۰۸:۱۵
Alexander Poprotsky Vladimirovich
۳
۲
Valeriy Zanev
Finished
۱۲:۱۵
Sergey Nikulin
۳
۱
Timur Molchanov
Finished
۱۲:۳۰
Sergey Nikulin
۳
۲
Timofey Razinkov
Finished
۱۴:۳۰
Valeriy Zanev
۰
۳
Oleg Shutov
Finished
۱۴:۴۵
Timur Molchanov
۰
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۱۵:۰۰
Oleg Popov
۳
۲
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۰۰:۰۰
Vasilii Obukhov
۳
۲
Dmitrii Kustov
Finished
۰۰:۴۵
Roman Zelenskii
۱
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۱:۱۵
Yuriy Fedotov
۱
۳
Aleksey Lobanov
Finished
۰۸:۴۵
Sergey Gushchin
۲
۳
Yuriy Fedotov
Finished
۰۹:۱۵
Aleksey Lobanov
۳
۰
Dmitry Bogdanov
Finished
۰۹:۴۵
Sergey Gushchin
۳
۱
Aleksey Lobanov
Finished
۱۰:۴۵
Mikhail Smirnov
۳
۰
Oleg Shutov
Finished
۱۲:۴۵
Valeriy Zanev
۰
۳
Mikhail Smirnov
Finished
۱۳:۱۵
Vladimir Nemashkalo
۲
۳
Taras Kononenko
Finished
۰۰:۱۵
Oleg Kharlakin
۳
۲
Dmitriy Kugurushev
Finished
۰۰:۴۵
Oleg Popov
۰
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۱:۳۰
Evgeniy Ilyukhin
۲
۳
Vasilii Obukhov
Finished
۰۱:۴۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۲
۳
Dmitrii Kustov
Finished
۰۲:۱۵
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۳
۱
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۲:۳۰
Roman Zelenskii
۱
۳
Vasilii Obukhov
Finished
۰۲:۴۵
Dmitriy Kugurushev
۳
۲
Vladimir Nemashkalo
Finished
۰۳:۱۵
Vyacheslav Chernov
۱
۳
Dmitry Bakalin
Finished
۰۳:۳۰
Igor Krikunov
۳
۰
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۰۸:۳۰
Evgeny Glazun
۱
۳
Andrei Bokov
Finished
۰۹:۳۰
Dmitry Bogdanov
۱
۳
Yuriy Fedotov
Finished
۱۰:۱۵
Kutenkov Dmitry
۳
۲
Andrei Bokov
Finished
۱۰:۳۰
Victor Bogdenko
۳
۱
Maksim Chechulin
Finished
۱۲:۱۵
Dmitrii Konstantinov
۳
۲
Victor Bogdenko
Finished
۱۳:۴۵
Galuzinskii Stefan
۱
۳
Sergei Safronov
Finished
۱۴:۳۰
Artem Alekseevich Troshkin
۳
۲
Mikhail Mukhamedzhanov
Finished
۱۶:۴۵
Evgeniy Ilyukhin
۳
۰
Roman Zelenskii
Finished
۰۰:۱۵
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۰
۳
Dmitry Bakalin
Finished
۰۱:۰۰
Taras Kononenko
۰
۳
Nikita Mareev
Finished
۰۱:۱۵
Nikita Mareev
۲
۳
Dmitriy Kugurushev
Finished
۰۲:۱۵
Taras Kononenko
۲
۳
Oleg Kharlakin
Finished
۰۲:۴۵
Maksim Mameka
۰
۳
Oleg Popov
Finished
۰۳:۰۰
Dmitrii Kustov
۰
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۳:۱۵
Vasilii Obukhov
۲
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۳:۴۵
Oleg Kharlakin
۱
۳
Nikita Mareev
Finished
۰۳:۴۵
Maksim Mameka
۳
۱
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۰۴:۰۰
Dmitriy Kugurushev
۳
۰
Taras Kononenko
Finished
۰۴:۱۵
Dmitrii Kustov
۳
۰
Roman Zelenskii
Finished
۰۴:۱۵
Dmitry Bakalin
۱
۳
Oleg Popov
Finished
۰۴:۳۰
Nikita Mareev
۳
۰
Vladimir Nemashkalo
Finished
۰۴:۴۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۲
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۴:۴۵
Andrei Bokov
۳
۰
Evgeny Kalashnikov
Finished
۰۹:۰۰
Igor Sergeevich
۰
۳
Eduard Tsvetkov
Finished
۰۹:۴۵
Anton Sirotkin
۳
۰
Galuzinskii Stefan
Finished
۱۲:۰۰
Aleksey Stroev
۱
۳
Dmitrii Konstantinov
Finished
۱۲:۴۵
Timofey Razinkov
۳
۰
Mikhail Reznikov
Finished
۱۳:۰۰
Maksim Chechulin
۰
۳
Aleksey Stroev
Finished
۱۳:۱۵
Sergei Safronov
۲
۳
Anton Sirotkin
Finished
۱۳:۳۰
Alexander Poprotsky Vladimirovich
۳
۰
Mikhail Smirnov
Finished
۱۴:۱۵
Maksim Chechulin
۳
۲
Dmitrii Konstantinov
Finished
۱۴:۴۵
Aleksei Konobeev
۳
۱
Oleg Moshnikov
Finished
۱۶:۰۰
Dmitry Tunitsin
۰
۳
Konstantin Olshakov
Finished
۱۶:۱۵
Alexander Alexeev
۱
۳
Vitaly Demchenko
Finished
۱۶:۱۵
Aleksei Naumov
۳
۱
Andrei Matonin
Finished
۱۶:۳۰
Anton Skoblov
۳
۱
Barashkov Oleg Nikolaevich
Finished
۱۶:۳۰
Oleg Moshnikov
۳
۱
Anton Skoblov
Finished
۱۷:۰۰
Konstantin Olshakov
۲
۰
Yaroslav Troyanov
inprogress
۱۷:۱۵
Vitaly Demchenko
۱
۰
Artem Alekseevich Troshkin
inprogress
۱۷:۱۵
Barashkov Oleg Nikolaevich
۰
۰
Aleksei Konobeev
inprogress
۱۷:۳۰
Dmitry Tunitsin
-
-
Yaroslav Troyanov
بازی شروع نشده است
۱۸:۱۵
Oleg Moshnikov
-
-
Barashkov Oleg Nikolaevich
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۰
Vitaly Demchenko
-
-
Mikhail Mukhamedzhanov
بازی شروع نشده است
۱۸:۴۵
Alexey Innazarov
-
-
Aleksandr Rakhmatov
بازی شروع نشده است
۲۰:۱۵
Vasilii Obukhov
-
-
Andrey Puchinin
بازی شروع نشده است
۲۰:۱۵
Igor Zemit
-
-
Mikhail Taltykin
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Igor Matveev
-
-
Vadim Georgievich Evlampiev
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۵
Mareychev Sergey
-
-
Yuri Dvornichenko
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Aleksandr Rakhmatov
-
-
Igor Matveev
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۵
Mikhail Taltykin
-
-
Kirill Serov
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Vadim Georgievich Evlampiev
-
-
Alexey Innazarov
بازی شروع نشده است
۲۱:۴۵
Kirill Serov
-
-
Igor Zemit
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Yuri Dvornichenko
-
-
Eduard Tsvetkov
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Alexey Innazarov
-
-
Igor Matveev
بازی شروع نشده است
۲۲:۱۵
Eduard Tsvetkov
-
-
Mareychev Sergey
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Aleksandr Rakhmatov
-
-
Vadim Georgievich Evlampiev
بازی شروع نشده است
۲۲:۴۵
Czech Republic
Pro League
Michal Regner
۳
۲
Jiri Ruzicka
Finished
۱۰:۳۰
Josef Fuchs
۳
۲
Jaromir Vyboch
Finished
۱۱:۰۰
Michal Raska
۳
۲
Daniel Branny
Finished
۱۰:۳۰
Tomas Varnushka
۱
۳
Jiri Pozarsky
Finished
۱۰:۳۰
Vladimir Cermak
۳
۲
Frantisek Just
Finished
۱۱:۰۰
Jaroslav Cerny
۲
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۱۱:۳۰
Jiri Ruzicka
۰
۳
Michal Regner
Finished
۱۳:۰۰
Jaroslav Dorazka
۲
۳
Petr Wejwoda
Finished
۱۷:۰۰
Jan Potensky
۳
۱
Vladimir Kubat
Finished
۰۵:۳۰
Karel Pesek
۰
۳
Josef Fuchs
Finished
۱۰:۰۰
Daniel Branny
۲
۳
Petr Chlad
Finished
۱۰:۰۰
Jaroslav Kepka
۳
۰
Karel Pesek
Finished
۱۰:۳۰
Krenek Tomas
۳
۲
Daniel Branny
Finished
۱۱:۳۰
Jaromir Vyboch
۳
۰
Karel Pesek
Finished
۱۱:۳۰
Jaroslav Dorazka
۲
۳
Petr Wejwoda
Finished
۱۵:۳۰
Milan Longin
۳
۱
Jaroslav Novotny
Finished
۱۵:۳۰
Marek Sedlak
۱
۳
Milan Klement
Finished
۰۰:۰۰
Krenek Tomas
۳
۲
Michal Raska
Finished
۰۹:۳۰
Jiri Ruzicka
۳
۱
Jiri Louda
Finished
۱۰:۰۰
Petr Chlad
۲
۳
Krenek Tomas
Finished
۱۱:۰۰
Frantisek Just
۳
۱
Jiri Pozarsky
Finished
۱۱:۳۰
Jaroslav Dorazka
۳
۲
Oldrich Lzicar
Finished
۱۳:۳۰
Tomas Suta
۳
۲
Alois Kanak
Finished
۱۴:۰۰
Jiri Ruzicka
۳
۲
Jan Mecl Jr.
Finished
۱۷:۰۰
Milan Klement
۳
۲
Ales Hlawatschke
Finished
۰۶:۳۰
Frantisek Just
۳
۱
Tomas Varnushka
Finished
۰۹:۳۰
Jiri Pozarsky
۳
۲
Vladimir Cermak
Finished
۱۰:۰۰
Jiri Louda
۱
۳
Jaroslav Cerny
Finished
۱۱:۰۰
Frantisek Just
۳
۲
Jiri Pozarsky
Finished
۱۳:۰۰
Krenek Tomas
۱
۳
Petr Chlad
Finished
۱۳:۰۰
Milan Longin
۳
۰
Pavel Kulhanek
Finished
۱۳:۳۰
Jiri Motak
۱
۳
Josef Toth
Finished
۱۳:۳۰
Jaroslav Cerny
۱
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۱۴:۰۰
Pavel Kulhanek
۳
۲
Jaroslav Novotny
Finished
۱۴:۳۰
Josef Toth
۱
۳
Tomas Suta
Finished
۱۴:۳۰
Milan Kolar
۲
۳
Milan Longin
Finished
۱۵:۰۰
Jiri Motak
۳
۲
Tomas Suta
Finished
۱۵:۳۰
Michal Herna
۰
۳
Ondrej Mista
Finished
۰۰:۰۰
Jaroslav Prokupek
۱
۳
Kamil Novak
Finished
۰۰:۰۰
Michal Herna
۲
۳
Ondrej Mista
Finished
۰۰:۳۰
Ondrej Svacha
۳
۱
Martin Bittner
Finished
۰۱:۰۰
Oldrich Vrtal
۳
۱
Zbynek Pagac
Finished
۰۱:۰۰
Jaroslav Bresky
۰
۳
Milan Klement
Finished
۰۲:۳۰
Milan Klement
۲
۳
Martin Sochor
Finished
۰۳:۳۰
Simon Kadavy
۲
۳
Martin Sochor
Finished
۰۷:۰۰
Michal Regner
۱
۳
Jiri Louda
Finished
۱۲:۰۰
Alesh Bayer
۲
۳
Jaroslav Cerny
Finished
۱۴:۳۰
Trojan Frantisek
۳
۱
Vladimir Kubat
Finished
۰۱:۳۰
Radim Urbaniec
۰
۳
Marek Holub
Finished
۰۰:۳۰
David Kacirek
۰
۳
Vladimir Stanek
Finished
۰۱:۰۰
Jaroslav Prokupek
۳
۱
Kamil Novak
Finished
۰۱:۰۰
Simon Kadavy
۲
۳
Jaroslav Bresky
Finished
۰۱:۳۰
Jan Pleskot
۱
۳
Jan Potensky
Finished
۰۲:۰۰
Ales Hlawatschke
۲
۳
Martin Sochor
Finished
۰۲:۰۰
Trojan Frantisek
۳
۰
Jan Pleskot
Finished
۰۳:۰۰
Simon Kadavy
۳
۰
Ales Hlawatschke
Finished
۰۳:۰۰
Vladimir Kubat
۰
۳
Jan Pleskot
Finished
۰۴:۰۰
Jaroslav Bresky
۱
۳
Ales Hlawatschke
Finished
۰۴:۰۰
Jan Potensky
۳
۰
Trojan Frantisek
Finished
۰۴:۳۰
Martin Sochor
۰
۳
Simon Kadavy
Finished
۰۴:۳۰
Ales Hlawatschke
۱
۳
Milan Klement
Finished
۰۵:۰۰
Martin Sochor
۳
۲
Jaroslav Bresky
Finished
۰۵:۳۰
Milan Klement
۰
۳
Simon Kadavy
Finished
۰۶:۰۰
Trojan Frantisek
۱
۳
Jan Pleskot
Finished
۰۶:۳۰
Milan Vrabec
۳
۰
Jan Potensky
Finished
۰۷:۰۰
Jaroslav Cerny
۱
۳
Michal Regner
Finished
۰۹:۳۰
Jaromir Vyboch
۰
۳
Jaroslav Kepka
Finished
۰۹:۳۰
Jaroslav Kepka
۳
۰
Josef Fuchs
Finished
۱۲:۰۰
Tomas Varnushka
۳
۰
Vladimir Cermak
Finished
۱۲:۰۰
Michal Raska
۱
۳
Petr Chlad
Finished
۱۲:۰۰
Jaroslav Kepka
۳
۰
Josef Fuchs
Finished
۱۳:۰۰
Petr Wejwoda
۳
۰
Pavol Hromadka
Finished
۱۴:۰۰
Jaroslav Novotny
۳
۰
Milan Kolar
Finished
۱۴:۰۰
Oldrich Lzicar
۳
۰
Petr Wejwoda
Finished
۱۴:۳۰
Pavol Hromadka
۰
۳
Jaroslav Dorazka
Finished
۱۵:۰۰
Alois Kanak
۳
۱
Jiri Motak
Finished
۱۵:۰۰
Jiri Ruzicka
۲
۳
Jan Mecl Jr.
Finished
۱۵:۰۰
Jan Mecl Jr.
۲
۳
Jaroslav Cerny
Finished
۱۵:۳۰
Alesh Bayer
۱
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۱۶:۰۰
Josef Toth
۰
۳
Alois Kanak
Finished
۱۶:۰۰
Pavel Kulhanek
۳
۰
Milan Kolar
Finished
۱۶:۰۰
Oldrich Lzicar
۱
۳
Pavol Hromadka
Finished
۱۶:۰۰
Alois Kanak
۲
۳
Tomas Suta
Finished
۱۷:۰۰
Milan Longin
۳
۰
Pavel Kulhanek
Finished
۱۷:۰۰
Jiri Nesnera
۰
۰
Michal Jezek
inprogress
۱۷:۳۰
Jiri Hiblbauer
۰
۰
Milan Capek
inprogress
۱۷:۳۰
Jan Przybyla
-
-
Richard Macura
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۰
Marek Fabini
۰
۰
Tomas Postelt
inprogress
۱۷:۳۰
Germany
Challenger Series
Anthony Landreau
۳
۲
Sven Happek
Finished
۱۱:۴۵
Shim Joon
۳
۱
Makoto Nogami
Finished
۱۲:۲۰
Sven Happek
۱
۳
Eusebio Vos
Finished
۱۰:۳۵
Alexander Valuch
۳
۲
Benjamin Fruchart
Finished
۱۵:۴۰
Shim Joon
۰
۳
Benjamin Fruchart
Finished
۱۰:۰۰
Makoto Nogami
۰
۳
Eusebio Vos
Finished
۱۱:۱۰
Benjamin Fruchart
۳
۰
Shim Joon
Finished
۱۴:۲۰
Eusebio Vos
۲
۳
Shim Joon
Finished
۱۵:۰۰
World
Ping Pong Point
Manko Viktor
۳
۲
Ivan Gayday
Finished
۱۳:۱۷
Oleksandr Leonenko
۱
۳
Ivan Gayday
Finished
۱۱:۱۷
Skorokhod Sergiy
۲
۳
Sergey Osipov
Finished
۱۵:۱۷
Ivan Gayday
۱
۳
Manko Viktor
Finished
۰۸:۱۷
Oleksandr Leonenko
۰
۳
Dmytro Halai
Finished
۰۸:۴۷
Ivan Gayday
۱
۳
Dmytro Halai
Finished
۰۹:۱۷
Oleksandr Leonenko
۳
۱
Manko Viktor
Finished
۰۹:۴۷
Ivan Gayday
۳
۲
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۰:۱۷
Dmytro Halai
۳
۲
Manko Viktor
Finished
۱۰:۴۷
Manko Viktor
۱
۳
Dmytro Halai
Finished
۱۱:۴۷
Manko Viktor
۱
۳
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۲:۱۷
Dmytro Halai
۲
۳
Ivan Gayday
Finished
۱۲:۴۷
Dmytro Halai
۳
۲
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۳:۴۷
Roiland Dmytro
۳
۰
Goncharov Oleksandr
Finished
۱۵:۴۷
Skorokhod Sergiy
۳
۲
Goncharov Oleksandr
Finished
۱۶:۱۷
Roiland Dmytro
۱
۳
Sergey Osipov
Finished
۱۶:۴۷
Skorokhod Sergiy
۱
۲
Roiland Dmytro
inprogress
۱۷:۱۷
Czech Republic
TT Star Series
Antonin Gavlas
۳
۰
Ronit Bhanja
Finished
۰۰:۰۰
Ondrej Kveton
۳
۰
Tomas Koldas
Finished
۰۰:۳۰
Akito Itagaki
۱
۳
Jiri Vrablik
Finished
۰۹:۳۰
Klajber Adam
۱
۳
Jakub Zelinka
Finished
۱۰:۰۰
Stefan Kostadinovic
۱
۳
Tibor Spanik
Finished
۱۰:۳۰
Miroslav Horejsi
۳
۰
Mohammed Javad Sohrabi
Finished
۱۱:۰۰
Akito Itagaki
۰
۳
Jakub Zelinka
Finished
۱۱:۳۰
Klajber Adam
۳
۱
Stefan Kostadinovic
Finished
۱۲:۰۰
Miroslav Horejsi
۳
۲
Jiri Vrablik
Finished
۱۲:۳۰
Tibor Spanik
۳
۲
Mohammed Javad Sohrabi
Finished
۱۳:۰۰
Akito Itagaki
۳
۰
Stefan Kostadinovic
Finished
۱۳:۳۰
Miroslav Horejsi
۳
۱
Jakub Zelinka
Finished
۱۴:۰۰
Jiri Vrablik
۲
۳
Mohammed Javad Sohrabi
Finished
۱۴:۳۰
Klajber Adam
۲
۳
Tibor Spanik
Finished
۱۵:۰۰
World
TT-CUP
Jan Eibich
۱
۳
Jaroslav Brynych
Finished
۰۰:۱۰
Jan Masternak
۳
۱
Milosz Kukawka
Finished
۰۰:۱۵
Zdenek Dusek
۰
۳
Zbynek Vyskocil
Finished
۰۰:۲۰
Marat Filip
۳
۱
Martin Dolezal
Finished
۰۰:۲۵
Tomasz Witkowski
۱
۳
Karol Guzy
Finished
۰۰:۳۰
Marek Dlask
۰
۳
Adam Kral
Finished
۰۰:۴۰
Zbynek Vyskocil
۳
۰
Zdenek Dusek
Finished
۰۰:۵۰
Adam Kosacky
۱
۳
Jan Hendrych
Finished
۰۰:۵۵
Jan Eibich
۳
۰
Marek Dlask
Finished
۰۱:۱۰
Dohnal Jaroslav
۲
۳
Dominik Lafek
Finished
۰۱:۲۰
Martin Dolezal
۳
۲
Adam Kosacky
Finished
۰۱:۳۰
Adam Kral
۲
۳
Jaroslav Brynych
Finished
۰۱:۴۰
Tomasz Witkowski
۲
۳
Szostak Michal
Finished
۰۱:۴۰
Jan Hendrych
۱
۳
Marat Filip
Finished
۰۲:۰۰
Dahua Song
-
-
Louis Lu
Finished
۰۲:۰۵
Karol Guzy
۳
۱
Wojciech Marszal
Finished
۰۲:۱۰
Kurzak Bronislaw
۳
۰
Albert Misztal
Finished
۰۳:۰۰
Morawski Piotr
۳
۰
Emil Michalski
Finished
۰۳:۳۰
Morawski Piotr
۳
۲
Albert Misztal
Finished
۰۴:۳۰
Kurzak Bronislaw
۳
۱
Emil Michalski
Finished
۰۵:۰۰
Morawski Piotr
۳
۲
Kurzak Bronislaw
Finished
۰۵:۳۰
Albert Misztal
۳
۰
Emil Michalski
Finished
۰۷:۰۰
Morawski Piotr
۲
۳
Albert Misztal
Finished
۰۷:۳۰
Filip Kociuba
۰
۳
Adam Gdula
Finished
۰۸:۳۰
Michal Lysakowski
۳
۱
Blazej Warpas
Finished
۰۹:۰۰
Milosz Kukawka
۰
۳
Dawid Stapor
Finished
۰۹:۳۰
Bartlomiej Molka
۰
۳
Gola Pawel
Finished
۰۹:۳۵
Petr Libovicky
۳
۱
Martin Novak
Finished
۰۹:۵۰
Filip Kociuba
۰
۳
Blazej Warpas
Finished
۱۰:۰۰
Stapor Rafal
۰
۳
Sylwester Wloszek
Finished
۱۰:۰۵
Vaclav Nykl
۲
۳
Leska Vojtech
Finished
۱۰:۲۰
Petr Kotrbaty
۲
۳
Brozek Michal
Finished
۱۰:۲۵
Dawid Stapor
۳
۰
Adam Gdula
Finished
۱۰:۳۰
Dawid Pelczar
۱
۳
Gola Pawel
Finished
۱۰:۳۵
Pedro J. Rocamora
۳
۲
Gonzalo Rodriguez
Finished
۱۰:۴۰
Petr Libovicky
۲
۳
Leska Vojtech
Finished
۱۰:۵۰
Suvorov Maxim
۱
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۰:۵۵
Michal Lysakowski
۳
۱
Milosz Kukawka
Finished
۱۱:۰۰
Bartlomiej Molka
۲
۳
Stapor Rafal
Finished
۱۱:۰۵
Martin Novak
۰
۳
Vaclav Nykl
Finished
۱۱:۲۰
Petr Kotrbaty
۱
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۱:۲۵
Filip Kociuba
۰
۳
Dawid Stapor
Finished
۱۱:۳۰
Dawid Pelczar
۰
۳
Sylwester Wloszek
Finished
۱۱:۳۵
Petr Libovicky
۰
۳
Vaclav Nykl
Finished
۱۱:۵۰
Brozek Michal
۲
۳
Suvorov Maxim
Finished
۱۱:۵۵
Milosz Kukawka
۳
۰
Blazej Warpas
Finished
۱۲:۰۰
Stapor Rafal
۳
۰
Gola Pawel
Finished
۱۲:۰۵
Gonzalo Rodriguez
۰
۳
Juan Cayuela
Finished
۱۲:۱۰
Leska Vojtech
۳
۱
Martin Novak
Finished
۱۲:۲۰
Petr Kotrbaty
۱
۳
Suvorov Maxim
Finished
۱۲:۲۵
Michal Lysakowski
۱
۳
Adam Gdula
Finished
۱۲:۳۰
Dawid Pelczar
۰
۳
Stapor Rafal
Finished
۱۲:۳۵
Ondrej Fiklik
۱
۳
Brozek Michal
Finished
۱۲:۵۵
Petr Libovicky
۱
۳
Martin Novak
Finished
۱۲:۵۵
Filip Kociuba
۳
۰
Milosz Kukawka
Finished
۱۳:۰۰
Bartlomiej Molka
۰
۳
Sylwester Wloszek
Finished
۱۳:۰۵
Juan Cayuela
۳
۲
Pedro J. Rocamora
Finished
۱۳:۱۰
Leska Vojtech
۳
۱
Vaclav Nykl
Finished
۱۳:۲۵
Suvorov Maxim
۱
۳
Petr Kotrbaty
Finished
۱۳:۳۰
Michal Lysakowski
۳
۲
Dawid Stapor
Finished
۱۳:۳۰
Dawid Pelczar
۱
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۱۳:۳۵
Mart Martin
۰
۳
Yevhenii Cherkashyn
Finished
۱۳:۴۵
Zdenek Dusek
۰
۱
Stepan Koci
Cancelled
۱۳:۵۰
Blazej Warpas
۳
۰
Adam Gdula
Finished
۱۴:۰۰
Brozek Michal
۰
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۴:۰۰
Sylwester Wloszek
۱
۳
Gola Pawel
Finished
۱۴:۰۵
Grigori Maltizov
۰
۳
Edvinas Tamashauskas
Finished
۱۴:۱۵
Pistora Josef
۳
۰
Andrei Knazik
Finished
۱۴:۲۰
Martin Dolezal
۰
۳
Jonas Kulveit
Finished
۱۴:۲۵
Filip Kociuba
۰
۳
Michal Lysakowski
Finished
۱۴:۳۰
Gola Pawel
۱
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۱۴:۴۵
Mart Martin
۳
۰
Edvinas Tamashauskas
Finished
۱۴:۴۵
Zdenek Dusek
۲
۳
Andrei Knazik
Finished
۱۴:۵۰
Marat Filip
۲
۳
Brozek Michal
Finished
۱۴:۵۵
Milosz Kukawka
۳
۱
Adam Gdula
Finished
۱۵:۰۰
Yevhenii Cherkashyn
۳
۰
Grigori Maltizov
Finished
۱۵:۱۵
Sylwester Wloszek
۱
۳
Stapor Rafal
Finished
۱۵:۱۵
Martin Dolezal
۱
۳
Brozek Michal
Finished
۱۵:۲۵
Dawid Stapor
۲
۳
Blazej Warpas
Finished
۱۵:۳۰
Mart Martin
۳
۱
Grigori Maltizov
Finished
۱۵:۴۵
Zdenek Dusek
۰
۳
Pistora Josef
Finished
۱۵:۵۰
Jonas Kulveit
۳
۲
Marat Filip
Finished
۱۵:۵۵
Gracjan Rokita
۳
۰
Zwolinski Piotr
Finished
۱۶:۰۵
Adam Gdula
۰
۳
Filip Kociuba
Finished
۱۶:۱۰
Edvinas Tamashauskas
۳
۱
Yevhenii Cherkashyn
Finished
۱۶:۱۵
Andrei Knazik
۱
۳
Jan Eibich
Finished
۱۶:۲۰
Martin Dolezal
۱
۳
Marat Filip
Finished
۱۶:۲۵
Wenda Krzysztof
۳
۰
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۱۶:۳۵
Dawid Stapor
۳
۰
Milosz Kukawka
Finished
۱۶:۴۰
Edvinas Tamashauskas
۲
۳
Grigori Maltizov
Finished
۱۶:۵۰
Brozek Michal
۰
۳
Jonas Kulveit
Finished
۱۶:۵۵
Andrei Knazik
۳
۱
Zdenek Dusek
Finished
۱۶:۵۵
Michal Lysakowski
۱
۳
Blazej Warpas
Finished
۱۷:۱۰
Yevhenii Cherkashyn
۰
۲
Mart Martin
inprogress
۱۷:۲۰
Jan Eibich
۰
۱
Pistora Josef
inprogress
۱۷:۲۵
Belarus
Liga Pro
Viktor Kozlov
۲
۳
Zhelobkovich Igor
Finished
۰۹:۰۰
Gennadii Levin
۳
۰
Viktor Kozlov
Finished
۰۹:۳۰
Gennadii Levin
۲
۳
Zhelobkovich Igor
Finished
۱۱:۰۰
Ruslan Shafiev
۲
۳
Vitaly Lyalkov
Finished
۱۲:۳۰
Bokovoi Iurii Gennadevich
۳
۰
Ruslan Shafiev
Finished
۱۴:۰۰
Vitaly Lyalkov
۱
۳
Bokovoi Iurii Gennadevich
Finished
۱۵:۰۰
Andrey Pontus
۱
۳
Oleksandr Osadchyi
Finished
۱۶:۳۰
Sergei Lysakovskii
۲
۰
Andrei Kopchinskii
inprogress
۱۷:۰۰